Huisregels

Tijdens “Colonia I Kirchroa” hanteren we duidelijke huisregels. Bij betreden van het evenement gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.

• Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, zonder geldig legitimatiebewijs kunnen we u de toegang tot het evenement weigeren.

• Het is verboden voor personen onder de 18 jaar om alcohol te nuttigen of in het bezit te hebben.

• Het is 18+ er verboden om alcohol door te geven aan personen onder de 18 jaar.

• Het is verboden om te roken in de tent.

• Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in het bezit te hebben.

• Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in het bezit te hebben.

• Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen het terrein op.

• Het is verboden om glaswerk buiten de tent te gebruiken.

• U dient instructies van de organisatie, de beveiliging altijd op te volgen.

• Indien u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.

• Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.

• Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie.

• Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.

• De organisatie, eigenaar van de locatie of het personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk wordt gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden.

• Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.

• Gekochte entreekaarten worden niet teruggenomen.

• Het betreden van de evenementenlocatie is geheel voor eigen risico.

• U stemt ermee in dat film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.

• Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.

• Wij behouden ons het recht voor om personen, gekleed in aanstootgevende kleding, de toegang te weigeren.